Wybrane realizacje

Umiejętności

Projekty wnętrz

Wykonanie dokładnej inwentaryzacji stanu istniejącego.

Wykonanie projektu wnętrza w formie dokumentacji rysunkowej oraz wizualizacji, dobranie materiałów wykończeniowych oraz mebli, projekty mebli oraz detali architektonicznych.

Współpraca z branżowcami, konsultacje na budowie, nadzór prac.

Projekty architektoniczne

Tworzenie dokumentacji stanu istniejącego.

Opracowanie koncepcji architektonicznej w formie dokumentacji rysunkowej oraz wizualizacji.

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych i wykonawczych.

Koordynacja międzybranżowa projektu.

Wizualizacje graficzne

Wykonanie realistycznej wizualizacji komputerowej 3D lub makiety na podstawie gotowego projektu architektonicznego, urbanistycznego, wnętrza czy detalu.

Tworzenie grafiki 2D – obróbka rzutów i przekroi, złożenie plansz projektowych.